ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(สมัยทักษิณ โกงน้อยที่สุด)

21/5/52


http://th.wikipedia.org/wiki/ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน#.E0.B8.9C.E0.B8.A5.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.88.E0.B8.B1.E0.B8.94.E0.B8.AD.E0.B8.B1.E0.B8.99.E0.B8.94.E0.B8.B1.E0.B8.9A.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B9.84.E0.B8.97.E0.B8.A2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น