จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1

11/11/52

จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1 (ค.ศ. 482 - 565) จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์จัสติเนียนทรงเป็นจักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิโรมันตะวันออก

ทรงครองราชย์สืบต่อจากจักรพรรดิจัสตินที่ 1พระปิตุลา
ตั้งแต่ ค.ศ. 527 - 565 (พ.ศ. 1070 - 1108) ทรงโปรดให้ชำระกฎหมายที่เรียกว่า

"ประชุมกฎหมายจัสติเนียน" (ละติน: Corpus Juris Civilis) และ พระนามของพระองค์กลายเป็นรากศัพท์ของคำว่า Justice ที่แปลว่า ความยุติธรรม

พระมเหสีของพระองค์คือจักรพรรดินีธีโอโดราเพิ่งได้การสถาปนาให้นักบุญของอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น