กรณีมีเหตุฉุกเฉินจึงมีเหตุอันสมควรที่จะมีการนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษามาบังคับใช้

7/5/52

ต่อมาเวลา 22.10 น. นายธีรพงศ์ อุ่นชัย ผู้พิพากษาศาลแพ่งพร้อมองค์คณะ ออกนั่งบัลลังก์ โดยมีคำสั่งใน คดีดังกล่าวว่า เห็นว่า 


พฤติการณ์ที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 13 คน 


ใช้วิธีการประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันให้ลาออกจากตำแหน่ง 


โดยชักนำมวลชนเข้าร่วมชุมนุมอันเป็นการปิดกันท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร


ย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา วรรค 1 และวรรค 2 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพใน การเดินทาง 
แม้จำเลยทั้งหมดและกลุ่มผู้ชุมนุมในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีเสรีภาพในการชุมนุม 


แต่การชุมนุมนั้นต้องเป็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  มาตรา 63 วรรค 1 


และจะต้องไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในการเดินทาง 


รวมทั้งสิทธิของโจทก์ในฐานะเป็นผู้ครอบครองและควบคุมดูแลท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ 


เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถอำนวยการ บริการแก่ประชาชนผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน และประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถเดินทางไปมาได้ตาม ปกติ


กรณีมีเหตุฉุกเฉิน


จึงมีเหตุอันสมควรที่จะมีการนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษามาบังคับใช้ จึงมีคำสั่งให้จำเลยทั้ง 13 คนออกไปและนำกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมออกจากท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้พนักงานผู้ให้บริการ และประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ปกติในทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น