อังกฤษเตรียมร่างกฎหมายตัดอินเทอร์เน็ต

2/1/53
29 October 2009 - 01:32

หลังจากที่กฎหมายตัดอินเทอร์เน็ตในฝรั่งเศสกำลังจะมีผลบังคับใช้ อังกฤษก็กำลังเตรียมร่างกฎหมายประเภทเดียวกัน

ในชั้นแรก กฎหมายดังกล่าวจะกำหนดให้ทางการแจ้งเตือนผู้ดาวน์โหลดผิดกฎหมายให้หยุดการกระทำที่ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ โดยหากไม่ปฏิบัติตาม ก็อาจจะโดนลดแบนด์วิธการดาวน์โหลด หรือโดนตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในที่สุด

แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่า รัฐบาลอังกฤษ โดย Department for Business, Skills and Innovation กำลังยกร่างกฎหมายดังกล่าว และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในราวเดือนเมษายน 2553 ทั้งนี้ ในปี 2553 จะยังไม่มีการบังคับใช้การตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากต้องการเน้นการสร้างจิตสำนึกก่อน และรัฐบาลอังกฤษคาดว่า ในหนึ่งปี จะสามารถลดการดาวน์โหลดผิดกฎหมายได้ประมาณร้อยละ 70 อย่างไรก็ดี ในปีถัดไป รัฐบาลก็จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด กล่าวคือ ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษเน้นว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยในระยะยาว รัฐบาลจะมีมาตรการเพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมจับมือกับผู้บริโภคเพื่อให้มีสินค้าที่มีราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นและช่วยให้การถ่ายโอนเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ระหว่างสื่อต่างๆ สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อีกทางหนึ่ง

ทางด้านภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่ม Open Rights ซึ่งเป็นองค์กรล็อบบี้ด้านลิขสิทธิ์ ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจาก เป็นการทำให้ผู้ทำผิดกฎหมายกลายเป็นอาชญากร ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลศึกษาการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้มากขึ้น แทนที่จะยอมปฏิบัติตามอุตสาหกรรมเพลงที่กดดันให้รัฐบาลออกกฎหมายดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น