ศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสตัดสินกฎหมายตัดอินเทอร์เน็ตไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

2/1/53

25 October 2009 - 21:25

ตามที่ฝ่ายค้านฝรั่งเศสได้ยื่นร่าง พรบ. ตัดอินเทอร์เน็ตในกรณีดาวน์โหลดผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ (HADOPI) ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้น เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่า ร่าง พรบ. HADOPI ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ดี ในคำวินิจฉัยเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่า บทบัญญัติของร่าง พรบ. ในส่วนที่ให้อำนาจรัฐบาลในการกำหนดเงื่อนไขทางพระราชกฤษฎีกาสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เจ้าของลิขสิทธิ์โดยผู้กระทำผิด (ร่างมาตรา 6.II) นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญและให้แก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้กำหนดเงื่อนไขลงไปในตัวกฎหมายเอง

อนึ่ง หลังการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายใดในฝรั่งเศสที่ดาวน์โหลดแบบผิดกฎหมาย ก็จะได้รับแจ้งให้หยุดการกระทำผิดกฎหมายนั้น และหากไม่ปฏิบัติตาม การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้รายนั้นก็จะถูกระงับในที่สุด

ที่มา นสพ. Le Monde (ภาษาฝรั่งเศส) และคำแปลโดย Google Translate เป็นภาษาอังกฤษ, แถลงข่าวโดยศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (PDF)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น