พลิกตำนาน "เขายายเที่ยง"

18/10/52

กรณีถือครองที่ดินบนเขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เริ่มจาก ในปี 2534 กรมป่าไม้เข้ามาจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรที่อาศัยอยู่เขาแห่งนี้ โดยจัดสรรให้ครอบครัวละ 14 ไร่ 2 งาน เพื่อเป็นที่ดินเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย


นายเบ้า สินนอก ผู้บุกเบิกที่ดินบนเขายายเที่ยง ได้รับการจัดสรรงที่ดินปัญหาดังกล่าว จำนวน 2 แปลงติดกัน โดยแปลงแรกมีเนื้อที่ 14 ไร่ ส่วนแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน


จนถึงปี พ.ศ. 2536-2537 นายเบ้าได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่


นายนพดล พิทักษ์วานิชย์ 


ในราคา 700,000 บาท


ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 นายนพดล ขายให้


พล.อ.สุรฤทธิ์ จันทราทิพย์ ซึ่งพล.อ.สุรฤทธิ์ (ขณะยศพันเอก) 


ในราคาเพียง 50,000 บาท จาก 700,000 บาท


จนกระทั่ง ปี พ..ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเป็น 


พ.อ.หญิงคุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์ ภรรยานายกรัฐมนตรี


 โดยได้ยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภทบ.5 จนถึงปัจจุบัน


อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ.2507 ในปีเดียวกับที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ โดยครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาเตียง เขาเขื่อนลั่น และเขายายเที่ยง


ต่อมาในปี พ.ศ.2535 กรมป่าไม้ได้จำแนกประเภทของป่า เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร โดยที่ดินบริเวณดังกล่าวถูกจำแนกให้เป็นพื้นที่ป่าโซนอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้สงวนใช้และไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นพื้นที่ทำกินแก่ราษฎร


ปัจจุบัน 


นายเบ้า สินนอก มีอายุ 76 ปี


 ได้บรรพชาเป็นภิกษุอยู่ที่วัดหลวงราชบำรุง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และได้รับตำแหน่งเลขาเจ้าคณะตำบลระเริง อ.วังน้ำเขียว


พระเบ้าเล่าว่า ตนเป็นคนแรกๆที่เข้าไปบุกเบิกที่ดินบนเขายายเที่ยง เพื่อทำการเกษตร ต่อมาทางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตร ครอบครัวละ 14 ไร่ 2งาน ซึ่งทั้งหมดมีกว่า 100 ครอบครัว นอกจากนั้น หากครอบครัวใดมีบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว กรมป่าไม้จะมอบที่ดินให้อีก คนละ 14ไร่ 2งาน


ต่อมาเมื่อนายทุนได้เริ่มเข้ามาเจรจาต่อรอง ขอซื้อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรเจ้าของที่ดินเดิม จึงเริ่มทยอยขายจนเกือบหมด โดยตนได้ขายที่ดินให้แก่นายทหารนายหนึ่ง ก่อนทิ้งทางโลกและออกบวชดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น