ข้อ 1 ภาษาอังกฤษ ปี 2551

20/4/53
การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551 วิชา ภาษาอังกฤษ  เวลาสอบ 1 ชั่วโมง (เวลา 13.00 น. - 14.00 น.)

คำถามข้อ 1 ให้แปลเป็นภาษาไทย (ไม่ต้องแปลข้อความในวงเล็บ)

The name of a great monarch often goes down to posterity คนรุ่นหลัง in connection เชื่อมโยง with some great law-book. That of the Emperor Justinian, who had been a great general, is handed down to us more in connection with his famous codes than in connection with any of his great wars.

Napoleon is now remembered equally well in connection with warfare as in connection with codification การรวบรวมเป็นประมวล, but as time goes on, the glories of his famous wars will fade เลือนหาย into obscurity ความสับสน ความไม่ชัดแจ้ง ควาไม่มีชื่อเสียง and the time will come when, as in the code of Justinian, Napoleon's name will be remembered more in connection with his famous codes than in connection with his famous wars. lt may then be said that the recent promulgation การประกาศใช้ of the penal เกี่ยวกับอาญา ,โทษ code for the Kingdom of Siam was an event of no small significance ความสำคัญ to His Majesty, King chulalongkorn of Siam. indeed, any one who reads His Majesty's preamble พระราชปรารถ to the penal code cannot fail to be impressed ความประทับใจ with the deep appreciation ความชื่นชม His Majesty พระเจ้าอยู่หัว has of the importance of the steps His Majesty is taking in regard การมอง to the enactment การประกาศเป็นกฎหมาย of this code and other codes that are to follow.

Excerpt(คัดตอนมาจาก) from Tokichi Masao, The Newpenal code of Siam, 18 Yale Law Journal วารสาร 85 (1909).)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น